№ 7-8, 2011

1 вересня 2011 - Администратор
Педагогічна хроніка
Хроменко І. Фахове зростання — шлях до майстерності. . . . . . . .2
Таранік-Ткачук К. В. Складові майстерності вчителя та фактор створення сучасного і успішного уроку літератури. . . . .5

Офіційна рубрика
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011—2012 навчальному році (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454). . . . . . .11

Дистанційний тренінг
Хроменко І.
Піраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня. Проектна технологія. Заняття №3. . . . . .20
Северин О. З. Застосування методу проектів на уроках світової літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Хроменко І. Особистісно орієнтоване навчання. Як побудувати урок літератури за технологією Intel® "Навчання для майбутнього". Заняття №4. . . . . .31

Літературознавство і школа
Гладишев В. В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

11-клас — на відмінно!
Гузь О. О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 11 клас. Академічний рівень.
Уроки № 1—12. . .41

Майстер-клас
Борківська О. П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова (Закінчення). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Наука та шкільна практика
Овдійчук Л. Літературно-психологічний портрет Олександра Купріна. До проблеми вивчення біографії
письменника на уроках світової літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Нариси з історії світової культури
Шкаруба Л. М. Современное искусство: от модернизма к постмодернизму. Время манифестов.
Долой сознание! Статья четвертая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Конкурс для школярів
Творчі роботи учасників конкурсу "Вічні образи" у світовій літературі". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Факультатив
Янкович О. В., Ханчук І. Д. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу"
(світова та українська література) Заняття № 2. . . . . . . . . . . . . . . .90

Профільне навчання
Братко В. Изучение сонетных циклов и венков сонетов М. Волошина в структуре литературного спецкурса
"Сонет в історії української і світової літератури". . . . . . . . . . . . . . .92

Немає коментарів. Ваш буде першим!

Передплата на журнал "Зарубіжна література в школах України" - найкращий подарунок для вчителя! Індекс видання 90230