Моделювання системи уроків

30 листопада 2011 - Miller
article295.jpg

             Пам’ятаючи, що жоден вид діяльності не може починатися, поки не завершаться попередні процеси, я використала для цього найбільш ефективний метод управління навчальною діяльністю – поперднє моделювання системи уроків за допомогою знакової системи. Для створення моделей уроків я використовую умовне  /символічне/ позначення форм роботи на уроці (схема додається).

         Досвід роботи показав, що така модель інформує про дійсний стан усієї системи організації пізнавальної діяльності або її елементів на уроці, дозволяє своєчасно зняти інтелектуальне перевантаження учнів. Графічна основа дає змогу забезпечити взаємозв’язок різних пізнавальних дій та контролювати їх виконання у певній послідовності. Модель дозволяє активізувати та спрямувати як розумову, так і практичну діяльність на уроці  (у системі уроків), а також сприяє формуванню наукового стилю мисленя.

         Процес мислення в значній мірі піддається зовнішньому управлінню без  „авторитарного” натиску на учнів, а також передбачає можливість самоконторлю.

         Розроблену модель можна читати у всіх напрямах, розкладати на частини. Вона дає змогу порівнювати види діяльності учнів на уроці (у системі уроків) та проводити регулювання їхньою пізнавальною діяльністю. Внаслідок цього зосереджується увага на вирішенні основних дидактичних питань та чітко розмежовуєься відповідальність між діями вчителя та учнів. Процес навчання стає динамічнішим, включає учнів  у робочий ритм.  Учитель  „звільняється” від необхідності стежити за роботою кожного учня, бо вони самі працюють за рекомендованими джерелами інформації, „автоматично” підвищується відпо-відальність кожного учня.  У разі необхідності учні звертаються до вчителя як до консультанта.

         Окільки мета і завдання навчання являють собою результат в ідеалі – учні самі визначають зміст своєї праці, необхідної для досягнення мети. Вони самі планують свою поточну та перспективну роботу, контролюють і мають можливість  розібратися та розкрити причини своїх помилкових дій.  Учні знають,

як і де зосередити свої сили та увагу, а також бачать ефективність застосованих заходів заради кількісної та якісної оцінки своїх зусиль.

         Використання організаційних моделей в системі уроків дає змогу зрозуміти наступну тему. Збагачення змісту і прискорення процесу навчання відбувається одночасно, що сприяє талановитим та обдарованим учням реалізувати себе і свої інтелектуальні потреби. Учителю ця система роботи дозволяє провести педагогічний аналіз своєї роботи і дати об’єктивну оцінку навчально-педагогічному процесу, зробити теоретичні висновки, практичні узагальнення та виробити рекомендації для учнів та вчителів. Пошук причин успіху та невдач у навчальній праці дозволяє вчителю створити свою оригінальну педагогічну систему.

        


Форми роботи учнів на уроці зарубіжної літератури та їх умовне позначення

 

№ п/п

Форми роботи на уроці

Умовні позначення

1

Вивчення нового матеріалу

?!

2

Інформаційний марафон

!!!

3

Проблема теми

Þ

4

Дискусія

à?ß

5

Діалог

J

6

Моделювання

M

7

Сто тисяч „чому”?

???

8

Інтелектуальний ринг

 
 

9

Зв’язки з іншими науками

Н–Н

10

Робота з підручником

&

11

Експеримент

Â

12

Залік з творчості

r

13

Спостереження

9

14

Висновки

þ

15

Хвилинка вільної інформації

U

16

Терміни

T

17

Тематичний залік

18

Консультація

K

19

Повторення

:|

 

 


Фрагмент моделі управління пізнавальною

діяльністю учнів на уроці

зарубіжної літератури

за допомогою знаків-символів

 

 

Семестр

ТЕМА: ПРОЗА І ДРАМАТУРГІЯ 30-х  РОКІВ

Місяці

Грудень

Навчальні тижні

І

ІІ

ІІІ

VI

Дні

5

5

7

12

12

14

13

13

19

21

 

Форми роботи на уроці (у системі уроків )

?!

à?ß

Þ

???

?!

Þ

:|

K

!!!

Þ

M

9

&

T

?!

Н–Н

Â

þ

U

?!

Þ

J

:|

 

?!

Þ

Н–Н

&

þ

 

???

U

 
 

 

На контролі

2/9

1/15

5/3

5/7

4/8

5/8

11/12

5/3

1/4

10/6

 

 

Рейтинг: -5 Голосов: 7 4194

Немає коментарів. Ваш буде першим!

Передплата на журнал "Зарубіжна література в школах України" - найкращий подарунок для вчителя! Індекс видання 90230