в школах України

Âðåìåíà Ãîäà – Îêòÿáðü

«Âðåìåíà Ãîäà – Îêòÿáðü» з альбому «Øåäåâðû Êëàññè÷åñêîé Ìóçûêè» виконавця ×àéêîâñêèé. Трек 12.

Черговий номер

58281963_6115398729691_4931406545037557760_n.png

ФОТОконкурс

Учнівський ФОТОконкурс  «Ми любимо зарубіжну літературу - 2019!» Шановні вчителі та учні! Запрошуємо вас взяти участь …

Зараз саме час

«Зараз саме час» (фанфік за мотивами роману Джона Гріна «Провина зірок») Я думаю, що сумну історію …

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”