в школах України

Âðåìåíà Ãîäà – Îêòÿáðü

«Âðåìåíà Ãîäà – Îêòÿáðü» з альбому «Øåäåâðû Êëàññè÷åñêîé Ìóçûêè» виконавця ×àéêîâñêèé. Трек 12.

Черговий номер

Каєнко Олександр

Каєнко ОлександрУчитель-методист зарубіжної літератури Новоукраїнського НВК – гімназії «Лідер». Заслужений учитель України, відмінник освіти, лауреат …

Сич Леся

Леся СичВикладач зарубіжної літератури в Немирівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М.Д. Леонтовича-гімназія» та …

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”