в школах України

Êóêóøêà

«Êóêóøêà» з альбому «øóìîòåêà» виконавця Äìèòðèé Óðþïèí («Àóäèî Òåàòð»). Випущено: 2008. Трек 0. Жанр: çâóêîçàïèñü.

Черговий номер

58281963_6115398729691_4931406545037557760_n.png

Поправки до Додатку 1 на підставі звернень громадськості_25.07.2019

                                               (узагальнила проф. О.О. Ісаєва) ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової середньої освіти Додаток 1до Державного стандарту ВИМОГИдо обов’язкових результатів навчання …

Read More

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”