в школах України

info

Офіційна інформація

ФОП Лебедь Д.О. (Свідоцтво про реєстрацію ФОП №20740000000005275, від 01.02.2006) є видавцем та головним редактором Всеукраїнського науково-методичного часопису «Зарубіжна література в школах України» (свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК 5924).

Журнал «Зарубіжна література в школах України» заснований 2010 року в м. Києві
(свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 16666-5238 ПР від 28.05.2010).
Часопис спрямований на допомогу вчителям, методистам, філологам у викладанні та науково-методичному забезпеченні.

В умовах реформування сучасної освіти актуальним стали питання щодо підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення змісту, форм організації і методів навчання. З 2017 року під егідою журналу «Зарубіжна література в школах України» видавництво ФОП Лебедь Д.О. (код КВЕД Освіта – 85.59 (діяльність з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації) та 85.60 (допоміжна діяльність у сфері освіти)) здійснює допоміжну діяльність у сфері освіти, а саме: проведення навчальних вебінарів та тренінгів для вчителів-словесників.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р., що набув чинності 03.09.2019 р., суб’єктами підвищення кваліфікації можуть бути: заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам. Порядок не містить зауваг про те, що суб’єкт підвищення кваліфікації має отримати особливі документи від МОН або інших міністерств чи відомств України на підтвердження статусу суб’єкта підвищення кваліфікації. А отже, відповідно до цієї Постанови ФОП Лебедь Д.О. є суб’єктом підвищення кваліфікації та здійснює діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Сертифікати про підвищення кваліфікації видавництва ФОП Лебедь Д.О. повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників і містять:

  • прізвище та ім’я педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
  • форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
  • дату видачі та унікальний номер документа про підвищення кваліфікації.

Відповідно до Постанови, сертифікати про підвищення кваліфікації оприлюднюються на сайті журналу «Зарубіжна література в школах України» (видавець ФОП Лебедь Д.О., суб’єкт підвищення кваліфікації). З метою захисту персональних даних здобувача освітніх послуг та відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних», чинність документа, виданого ФОП Лебедь Д.О., можна перевірити лише за унікальним номером документа. Вносячи цей номер у поле перевірки, можна отримати дані власника документа.

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version