в школах України

Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості

Автор: Дар’єва Наталя Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, І категорія, Бандурський НВК Первомайського районної ради Миколаївської області
Презентація до уроку

Dareva_Servantes

Мета: продовжити роботу над змістом роману; показати, спираючись на текст, що «благі наміри» головного героя розбиваються, наштовхнувшись на жорстокість і байдужість світу, на реальність, яка не відповідає уявленням про неї Дон Кіхота; розвивати навички роботи з текстом художнього твору – спостереження, аналізу; розвивати вміння висловлювати свої думки з приводу прочитаного, визначати роль окремих елементів у художній тканині твору; сприяти вихованню кращих людських якостей та справедливості.
Обладнання: портрет Сервантеса, підручник, ілюстрації до роману, мультимедійна презентація.
Тип уроку: урок вивчення та аналізу художнього твору.
Цілі уроку.
Учні повинні знати:
– зміст роману «Дон Кіхот»;
– героїв твору та їхні риси характеру.
Учні повинні вміти:
– аналізувати художній твір;
– добирати цитати до характеристики героя;
– висловлювати свої думки з приводу прочитаного.
Методи і прийоми: літературна вікторина, гронування, бесіда, читання в ролях, усний переказ, усне словесне малювання, робота з ілюстрацією, словникова робота, інтерактивний прийом «Незакінчене речення».

Епіграфи: … Скільки ще зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі спинити, скільки помилок виправити, скільки повинностей виконати!
М. Сервантес

 У мене ясна мета – всім зробити добро і нікому не заподіяти лиха. І за це я … заслуговую осуду?
М. Булгаков

 Хід уроку
 
І. Етап орієнтації.
1. Вікторина «Хто найуважніший?»
– В якій місцевості проживав Дон Кіхот? (У Ламанчі).
– Скільки людей окрім нього самого жили в домі Дон Кіхота? (3).
– Скільки років було Дон Кіхоту? (До 50).
– З чого був зроблений шолом головного героя? (З картону та залізних обручників).
– Скільки днів думав над тим, як назвати коня? (4).
– Що означає прізвисько коня Росинант? (Шкапа, перешкапа).
– Як звали даму серця Дон Кіхота? (Дульсінея).
– Хто висвятив героя на рицаря? (Корчмар).
– Чому корчмар виконав усі прохання Дон Кіхота? (Хотів розважитися).
– Хто такий Андрес? (Наймит, якого бив господар, а Дон Кіхот намагався захистити).
– Ким вважав Дон Кіхот вітряки? (Зачарованими велетнями).
– Яку мету поставив герой, вирушаючи в мандри? (Поборювати всілякого роду кривди, наражатися на різні біди й небезпеки…).
2. Мотивація навчальної діяльності. Кожне покоління шукає власні відповіді на вічні проблеми людського буття: «Як жити? В чому сенс людського життя? Як протистояти злу?». Пориви і нашого героя благородні. Мотивація його вчинку зумовлена пошуком шляхів морального вдосконалення світу.
На початку твору ми бачимо героя щасливою людиною. Цілі і завдання його значні і гуманні: він прагне знищити несправедливість, викрити кривду. Він хо-че зробити світ кращим, людей щасливішими. Заради цього він іде на «подви-ги». Який їхній результат маємо з’ясувати в ході уроку.
Пропоную здійснити мандрівку шляхами Дон Кіхота.
3. Оголошення теми та епіграфу уроку.

ІІ. Етап цілепокладання
1. Визначення цілей із загального переліку.

ІІІ Етап проектування.
Вчитель. Давайте сплануємо нашу роботу та передбачимо майбутні результати у рейтинговій перфокарті.
У перфокарті оцініть себе: який бал ви зможете отримати за дану тему (учні оцінюють себе на початку уроку та в кінці).

Тема
На початку
Кінець
уроку
Оцінка
вчителя
(товариша)

Урок №1
Урок №2
Урок №3
Урок №4
Урок №5
Урок №6
Урок №7

ІV. Етап організації виконання плану діяльності.
Вчитель. «… ні слова нікому про задум свій не сказавши, встав він раз перед світом і так, щоб ніхто не бачив, узяв на себе повний обладунок, сів на Росинанта, приладив на голові свого латаного шолома, настромив на руку щит, схопив списа і виїхав задвірками в чисте поле, радий та веселий, що то щасливо складаються з самого початку його справи… надвечір побачив наш рицар неподалік від шляху корчму»
1. Словесне малювання.
Опишіть Дон Кіхота-рицаря
2. Бесіда за прочитаним з укладанням гроно «Риси характеру Дон Кіхота».
– Чим видалася корчма Дон Кіхотові? («Пишний замок о чотирьох вежах та шпилях щиросрібних, що коло замку того і міст звідний, і рів …»).
– Використовуючи цитати з тексту, опишіть «обряд» висвяти на рицаря. Яким постає Дон Кіхот у сцені посвяти?
– Перекажіть, що приключилося нашому героєві по виїзді з корчми? (Почув, що стогне «безталанник», що потребує помочі та опіки).
– Зачитайте, чим обернулося для Андреса втручання Дон Кіхота? Чи покращив він становище пастушка? (с. 317 від слів «Селянин провів його очима…» до слів «…що бідолаха мало душі не втратив…». Розлючений господар ще більше знущається над своїм наймитом).
– «Завзятий же гідальго, оборонивши в такий спосіб покривдженого, був вельми задоволений, що так славно й щасливо розпочав своє рицарювання…
Помстився за найстрашнішу кривду і образу,… вирвав бича з руки немилосердного ворога, що безневинно катував сього ніжнотілого отрока»
Чому він не зміг захистити пастуха? Спробуйте виправдати героя Серван-теса перед хлопчиком.
(Мужній, справедливий Дон Кіхот свято вірить у лицарське слово, у чудо-дійну силу своїх погроз. Вимагає від користолюбивих, жадібних людей жити за законами рицарства)
3. Укладання гроно «Риси характеру Дон Кіхота»
Визначте риси характеру Дон Кіхота, які розкриваються в епізоді «Рятування хлопчика-пастушка».

Риси характеру

Людяний Справедливий Чуйний Наївний Довірливий

Вчитель. Герою бракує життєвого досвіду. Надмірне захоплення рицарсь-кими романами не дає Дон Кіхоту реально дивитися на життя. Гуманізм Дон Кіхота переможений грубим натиском господарів життя – користолюбних, злих, хитрих людей. Він живе за законами минулого, не бажаючи сприймати дійсність.

Проїхавши милі зо дві, побачив Дон Кіхот чималу громаду людей.
– Що то були за люди?

4. Усний переказ епізоду твору. Перекажіть нову історію в житті мандрованого рицаря шукай-біди.
– Як закінчилася друга пригода Дон Кіхота? (Росинант спіткнувся, рицар упав серед дороги, а один погонич полічив йому ребра, поламав списа і лати.)
– Як почував себе герой після цієї пригоди? (Весь побитий і потовчений Дон Кіхот «почував себе щасливим: адже це, гадав, звичайна знегода мандрова-ного рицаря…»
Вчитель. Наступний виїзд герой робить у парі зі зброєносцем Санчо Пан-сою, селянином, котрий повірив, що стане, завдяки рицареві, губернатором острова.
В уламках од зброї з іржавим мечем
Він гордою їде ходою,
І погляд у нього сіяє вогнем,
І серце аж рветься до бою. –
так писав Б. Грінченко про Дон Кіхота.
– Яка пригода трапилася на шляху героїв? (Перед ними заманячило 30 чи 40 вітряків)
5. Читання в ролях епізоду «Бій з вітряками».
6. Бесіда за прочитаним.
– Чому Дон Кіхот вступив у бій з вітряками? (Бо вони здалися йому лихими велетнями).
– Яким постає герой в цьому епізоді? (Приймає вітряків за велетнів – наївний дивак, не злякався, стає до бою, намагається знищити зло, розвіяти підступні чари, спрямовані проти нього).
– Висловіть своє ставлення до вчинку героя.
(Дон Кіхот романтик, хоробрий, відважний, безкорисливий. Але він ідеаліст, наївний, не знає життя, незважаючи на вік, не має життєвого досвіду)
7. Доповнення гроно «Риси характеру Дон Кіхота»
Риси характеру

Людяний Справедливий Чуйний Наївний Довірливий

Благородний Готовий на самопожертву

Сміливий Рішучий Дивакуватий Позбавлений почуття здорового глузду

7. Усне словесне малювання.
– Яким ви уявляєте собі Дон Кіхота під час цього бою?
8. Робота з ілюстраціями Пікассо, Доре «Дон Кіхот змагається з вітряка-ми».
Розгляньте ілюстрації.
– Яким Дон Кіхот зображений на ілюстраціях?
– Чи співпадає ваше бачення із зображуваним на ілюстраціях?
– У чому, на вашу думку, полягає майстерність художника? (Доре зобразив не тільки вчинки, а й душевні переживання героя).
9. Словникова робота
Спираючись на прочитаний епізод з роману, поясніть вислів, що став крила-тим «Воювати з вітряками».
Воювати з вітряками – безглуздо витрачати час і сили на подолання неіснуючих перешкод або небезпек; займатися безнадійною справою.
10. Узагальнююча бесіда.
– Яким, на вашу думку, є результат подвигів Дон Кіхота? (Часто від подвигів страждав сам герой, іноді ті, кого намагався захистити).
– Як оточуючі ставляться до вчинків героя?
– Чому благородні поривання героя не давали таких самих наслідків?
(Оточуючі не сприймають безглуздих і недоречних вчинків героя, глузують з них. Благородний Дон Кіхот смішний у вік жорстокості та користолюбства).

Вчитель. Мета вчинків героя благородна, однак шляхи її досягнення дивні, а часом навіть недоречні. Герой прагне добра, але не творить його, бо для цього потрібний інший підхід. Люди просто не розуміють Дон Кіхота, а він не розуміє їх.
Воістину, засліплено – безоко,
Воістину, завзяття із завзять –
Хотіть життя, брутальне і жорстоке,
Одним лунким девізом розв’язать.
О. Ольжич «Дон Кіхот»

V. Контрольно-оцінювальний етап.
1. Письмова рефлексія.
Інтерактивний прийом «Незакінчене речення».
Вчинки Дон Кіхота безглузді, але…
2. Самооцінювання.

VІ. Домашнє завдання
1. Підготувати цитатний матеріал до образу Дон Кіхота та Санчо Панси.
2. Намалювати ілюстрації до твору або скласти кросворд до роману.
3. Навчитися виразно читати епізоди, які найбільше сподобалися (вразили, запам’яталися). Пояснити свій вибір.

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version