в школах України

Педагогічний міст «Чернігів-Рівне»-2012

22-24 березня 2012 року в м. Чернігові, на базі Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, проведено чергове засідання міжрегіональної творчої групи вчителів-словесників з проблеми «Компаративне вивчення української та світової літератур».
Ініціаторами створення цієї групи словесників Чернігівщини й Рівненщини стали у 2007 р. проректор ЧОІППО Олексій Анатолійович Гальонка, нещодавно обраний президентом Всеукраїнської асоціації вчителів української мови й літератури, та Юрій Іванович Ковбасенко – президент Всеукраїнської асоціації вчителів світової літератури, зав. кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка. Організаторами стали завідувач кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського ОІППО Лавренчук Володимир Павлович та методисти Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського Будлянська Олександра Олексіївна й Корінь Ганна Миколаївна.
Проблема компаративного вивчення літератури на часі, позаяк одним із принципів вивчення цієї навчальної дисципліни в школі є компаративний, що зафіксовано у новій концепції літературної освіти в Україні (26.01.2011). Отже, двічі на рік у Рівному й Чернігові збираються для обміну досвідом із цієї проблеми вчителі-словесники. До учителів приєднуються й науковці відповідних кафедр, адже будь-які новації у шкільній практиці потребують наукового супроводу.
От і цього разу понад 60 учителів Чернігівщини слухали доповіді своїх колег, які вже тривалий час апробують компаративний метод на уроках світової та української літератур. За допомогою ІКТ демонструвались фрагменти уроків, комп’ютерні презентації, які супроводжувалися методичними коментарями. Учасники творчої групи відвідали також урок колеги.
Учителі Чернігівщини – з Городні (Зацаринна Г.В.), Щорса (Павленко І.М.), Ладинської гімназії Прилуцького району (Тітуленко Н.І.), Ніжина (Євтушенко О.О.), Чернігова (Тяпкова О.А.) та Рівненщини (Кузьмицька С.А, Линник В.Ю., Кравчук С.Ф., Котяш О.І.) продемонстрували уроки компаративного вивчення творів футуристів Маяковського – Семенка, байкарів Крилова й Глібова, поетес Сапфо – Костенко, символістів Блока – Вороного, Маркеса – Солженіцина (морально-етична тема), Чехова – Сенкевича (тема дітей), Хемінгуея – Ремарка (тема війни), Лесі Українки – Міцкевича (історична тема), Робін Гуд – Кармалюк (образ народного месника), Марк Твен – Нестайко (тема дитинства) тощо. Авторські методики відзначалися комплексним використанням традиційних та інноваційних методів навчання.
23 березня члени творчої групи побували в Гончарівській гімназії Чернігівського району на відкритому уроці «Тема «маленької людини» у повісті Миколи Гоголя «Шинель» та новелі Рюноске Акутагави «Бататова каша» (твори вивчаються в курсі за вибором) Заслуженого учителя України Мележик Валентини Олександрівни.
Урок за своїм змістом, структурою, методичним наповненням, активністю учнів та результатами засвідчив високий фаховий рівень учителя словесності, уміння й готовність учитися, набувати нового досвіду, ділитися кращими здобутками з колегами. Урок справді можна вважати зразковим, до такого уроку, за словами Ю.І. Ковбасенка, учитель готується все своє життя в професії. Провідним методом була евристична бесіда, спрямована на глибоке опрацювання текстів творів. Самостійні й ґрунтовні висновки про небезпеку порушення гармонії між духовним і матеріальним були зроблені учнями за допомогою учителя й завдяки використанню зорових опор в електронному варіанті й на паперових носіях, демонстрації фрагментів незавершеного мультфільму за твором М. Гоголя «Шинель» сучасного режисера Юрія Нурнштейна.
Після уроку відбулася презентація освітніх закладів Чернігівського району, Гончарівської гімназії. У ній узяли участь начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації Гаєвська Лідія Олександрівна, директор гімназії Рудник Ніна Іванівна та учні, які демонстрували любов до своєї «маленької батьківщини», гордість за свою школу, вдячність учителям, які вчать їх бути добрими, чуйними, розважливими, відповідальними.
Перед учасниками творчої групи виступив Ю.І. Ковбасенко, який підкреслив важливість роботи учителів з реалізації компаративного вивчення літератури в школі та окреслив завдання на майбутнє, пов’язані з підготовкою нових програм і підручників з предмета «Світова література». Ця звістка, безумовно, не додала ентузіазму вчителям-практикам, оскільки якість навчання залежить від рівня їх підготовки, проте забезпечити належний рівень викладання предмета можна лише за умови стабільності програм і підручників, коли твір мінімально тричі й більше буде апробований у дитячій аудиторії, коли є час на накопичення матеріалу, поповнення методичної скарбнички, на глибинне осмислення тематики й проблематики, поетики, на перечитування тощо.
Отже, чергове засідання міжрегіональної творчої групи учителів-словесників Чернігівщини й Рівненщини пройшло змістовно й плідно. Сподіваємося, що почуте й побачене слугуватимуть поштовхом до нових ідей, відкриттів, знахідок, працюватиме на духовне збагачення учнів у процесі вивчення української й світової літератур.

Матюшкіна Тетяна Павлівна,
завідувач кафедри української мови й літератури
Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського,
кандидат педагогічних наук, доцент

Погляд з «рівненського боку» компаративного педагогічного моста…

Компаративний аналіз сприяє не тільки глибокому аналізу творів, образів, жанрів, літературних стилів, а й розвиває критичне, креативне, асоціативне мислення дітей, формує особистість в умовах глобалізації життєвого простору, дає можливість вивчати рідну літературу в контексті світової.
Уроки компаративного аналізу проводяться не заради данини моді, а заради творення особистостей, здатних відстояти своє «Я». Такі уроки проводяться лише за компарабельними творами.
Тож на Рівненщині працює творча група, до якої входять:
Лавренчук Володимир Павлович, завідувач кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського ОІППО, кандидат філологічних наук, доцент;
Лавренчук Марія Василівна, методист світової літератури Рівненського ОІППО, керівник обласної творчої групи «Компаративний аналіз художнього твору».
Кравчук Світлана Фадеївна, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №22 м. Рівного;
Линник Віта Юріївна, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №22 м. Рівного;
Кузьмицька Світлана Антонівна, вчитель світової літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 м. Рівного;
Котяш Олександр Іванович, учитель української мови Залузької ЗОШ І-ІІІ ст. Дубровицького району.

Лавренчук Володимир Павлович,
завідувач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО,
кандидат філологічних наук,
доцент

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version