в школах України

Пропозиції до Державного стандарту базової середньої освіти

Міністру освіти і науки України

ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ,

Заступникові Міністра освіти ї науки України

ВАДИМУ КАРАНДІЮ

щодо вдосконалення «Мовно-літературної галузі» в проєкті Державного стандарту базової середньої освіти (2019)

ПРОПОЗИЦІЇ

 12 червня 2019 р. на сайті МОН України був опублікований для громадського обговорення проєкт Державного стандарту базової середньої освіти (далі – проєкт). Проєкт викликав глибоке занепокоєння з боку широкої громадськості, особливо «Мовно-літературна галузь».

Від імені широкої громадськості, яка з 13 червня 2019 р. направила в МОН України численні пропозиції й зауваження, зокрема Відкрите звернення педагогічної громадськості (25.06.2019), звернення від громадських організацій (Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури, Всеукраїнська спілка вчителів-словесників), трудових колективів освітян, науковців, учителів, батьків, учнів,

ДОВОДИМО ДО ВАШОГО ВІДОМА НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ.

 1. Проблеми «Мовно-літературної галузі» в проєкті
  • В основному тексті «Мовно-літературної галузі» (п.п.10, 12) чітко не вказані такі освітні галузі, як українська література, зарубіжна література, літератури національних меншин. Слово літератури, вжите в тексті проєкту, передбачає різні тлумачення, тому потребує точної конкретизації в документі.
  • У Додатку 12 (Базовий навчальний план) відсутня освітня галузь зарубіжна література (хоча там зазначені українська мова і література, іншомовна освіта та ін.), відповідно на зарубіжну літературу не виділено жодної години. У Додатку 1 (Вимоги до обов’язкових результатів навчання) не прописані результати, пов’язані з вивченням зарубіжної літератури.
  • Спрямованість «Мовно-літературної галузі» виключно на інтеграцію різних предметів не є науково обґрунтованою і практично доведеною. Програми інтегрованого курсу і методики інтегрованого навчання мов та літератур не були об’єктом наукового вивчення в Україні, не проходили експерименту на локальному, регіональному, національному рівнях. У 2015-2017 рр. широка громадськість виступила з численними зверненнями до МОН проти інтеграції предметів української мови, української літератури, зарубіжної літератури (НАН України, КНУ імені Т.Г. Шевченка, ЛНУ імені І. Франка, педагогічні університети, колективи педагогів, науковці, методисти, вчителі закладів середньої освіти з різних регіонів України).
  • Відсутність освітньої галузі зарубіжна література в основному тексті проєкту, в Додатку 12 (Базовому навчальному плані), Додатку 1 (Вимоги до обов’язкових результатів навчання) в подальшому спричинить знищення предмета зарубіжна література, який успішно впроваджений в школах України із набуттям Незалежності і має велике світоглядне значення для української молоді.

 

 1. Порушення процедури громадського обговорення проєкту
  • На сайті МОН відсутній наказ про склад робочої групи для створення проєкту.
  • Громадськості не відомі фахівці, які розробляли «Мовно-літературну галузь», вони не виходили на контакти з громадськістю, не пояснювали позицію розробників, не оприлюднювали пропозицій, що надійшли. На базі МОН не було проведено публічних заходів (круглих столів, семінарів, конференцій) щодо обговорення проєкту за участі науково-педагогічної громадськості.
  • Громадськість відзначає кулуарність і непрозорість діяльності робочої групи. Понад місяць широка громадськість не має ніякої офіційної реакції робочої групи і МОН на запитання, зауваження і пропозиції трудових колективів, науковців, учителів, методистів щодо проєкту.
  • На сайті МОН змінено дату кінцевого терміну прийняття пропозицій щодо проєкту. При першій публікації проєкту (12 червня 2019 р.) була вказана дата 25 липня 2019 р., через декілька днів дату змінили на 25 червня 2019 р. На інших освітніх сайтах залишилася дата 25 липня 2019 р., що дезорієнтувало педагогів і завадило якісному громадському обговоренню Тобто на громадське обговорення проєкту було виділено лише 13 днів у літньо-відпускний період педагогічної спільноти, що практично унеможливило об’єктивне й повноцінне фахове обговорення одного із найголовніших освітянських документів.

 

 1. Пропозиції від широкої педагогічної громадськості
  • Доповнити проєкт такими важливими для гуманітарної освіти галузями, як українська література, зарубіжна література, передбачивши на них відповідні години в Базовому навчальному плані.
  • Дотриматися демократичної процедури громадського обговорення: а) продовжити громадське обговорення проєкту до 25 липня 2019 р.; б) оприлюднити на сайті МОН наказ про склад робочої групи для розроблення проєкту; в) увести до складу робочої групи для доопрацювання проєкту провідних фахівців у галузі літературознавства і мовознавства, вчителів-практиків, методистів, які мають бути висунуті педагогічною громадськістю, трудовими колективами; г) забезпечити прозорість і відкритість діяльності робочої групи; д) висвітлювати проміжні й кінцеві результати діяльності робочої групи в пресі та на освітніх сайтах; д) забезпечити фахові експертизи остаточної редакції проєкту Державного стандарту базової середньої освіти (2019).
  • Зважаючи на те, що Державний стандарт базової середньої освіти є статегічно важливим документом і визначає загальний напрям руху вітчизняної шкільної педагогіки, ініціювати на базі МОН круглі столи, конференції, семінари для публічного обговорення проєкту Державного стандарту базової середньої освіти, зокрема його проблемних зон («Мовно-літературної галузі» та ін.), за участі широкої громадськості.
  • У процесі прийняття важливих для країни документів враховувати кращі вітчизняні традиції освіти, наявність результатів педагогічних експериментів, а також думку фахівців і громадськості.

 

Без найкращих книжок України та світу не можна побудувати демократичну державу!

Від імені широкої громадськості –

Ісаєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії імені Івана Франка, лауреат Державної премії імені В’ячеслава Чорновола;

Юлдашева Людмила Петрівна, учитель зарубіжної літератури Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» в номінації «Зарубіжна література», голова ГО «Всеукраїнська спілка вчителів-словесників»;

Семенюк Олена Олександрівна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008» в номінації «Зарубіжна література»;

Лебедь Дмитро Олександрович, головний редактор і видавець всеукраїнського науково-методичного журналу «Зарубіжна література в школах України.

 

19 липня 2019 р.

 

 

 

 

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version