fbpx

в школах України

Міжнародна підтримка  

Japanese psychologist Danning Zhao and professor Olha Nikolenko organized trainings of Ukrainian`s Morita Therapy for psychological recovery of Ukrainian teachers

Since the beginning of March 2024, psychologist Danning Zhao (Saitama University, Mejiro University, Japan) and Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of World Literature at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University Olha Nikolenko have organized Ukrainian Morita Therapy trainings for psychological recovery of teachers from different regions of Ukraine.

The trainings are part of the international project “Morita Therapy in Educational Activities in Ukraine”, which aims to overcome the negative effects of the war, including preserving the mental health of teachers.

In March and April 2024, three psychological trainings for Ukrainian teachers were held, conducted by psychologist Danning Zhao.

The trainings are attended by teachers from 7 regions of Ukraine (Kherson, Poltava, Mykolaiv, Dnipro, Luhansk, Khmelnytskyi, Zakarpattia).

The first training was devoted to the difficulties Ukrainian teachers face in experiencing various emotions during the war.

The second training focused on dealing with inner pain, fear and hatred in terms of ambiguous losses.

The third training was devoted to the problem of overcoming fear and anxiety during martial law.

The teachers received expert advice and effective techniques from psychologist Danning Zhao to help them recover.

The trainings were preceded by a survey of Ukrainian teachers (506 respondents) on changes in their psychological state under the influence of military aggression against Ukraine.

The international project for Ukrainian teachers is supported by the “Mental Health Okamoto Foundation”, with members from “Seikatsu no Hakkenkai Association” and Saitama University. “Mental Health Okamoto Foundation” has 36 years of history of supporting psychological trainings and treatments using the Morita Therapy methodology. Dr. Shoma Morita founded Morita Therapy in 1919. Books on Morita Therapy have been published in Japanese, English, German, Spanish, Chinese, and Korean and are distributed not only in Japan but also in North America, Europe, Australia, and China.

Morita Therapy has proven to be useful in situations of “extreme stress” in different countries. Now it comes to the aid of Ukrainian teachers who suffer from the terrible consequences of the war not only physically but also psychologically, and contributes to their psychological recovery.

Poltava V. G. Korolenko National University and Ukrainian teachers express their sincere gratitude to Japanese psychologist Danning Zhao, Mental Health Okamoto Foundation”, the Seikatsu no Hakkenkai Association and Saitama University (Japan) for their strong support of Ukraine and assistance to Ukrainian educators!

The cooperation continues. Trainings will continue throughout 2024.

 

Японська психологиня Danning Zhao і професорка Ольга Ніколенко організували тренінги Ukrainian`s Morita Therapy для психологічного відновлення українських педагогів

Із початку березня 2024 р. психологиня Danning Zhao (Saitama University, Mejiro University, Japan) і докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Ольга Ніколенко організували тренінги Ukrainian`s Morita Therapy для психологічного відновлення педагогів із різних областей України.

Тренінги відбуваються в межах міжнародного проєкту “Morita Therapy in Educational Activities in Ukraine”, який спрямований на подолання негативних наслідків війни, зокрема збереження ментального здоров’я українських учителів.

У березні й квітні 2024 року відбулося три психологічні тренінги для українських освітян, які провела психологиня Danning Zhao.

У тренінгах беруть участь педагоги із 7 областей України (Херсонська, Полтавська, Миколаївська, Дніпропетровська, Луганська, Хмельницька, Закарпатська області).

Перший тренінг було присвячено труднощам, із якими стикаються українські вчителі в процесі переживання різноманітних емоцій під час війни.

Другий тренінг було присвячено боротьбі із внутрішнім болем, страхом і ненавистю з точки зору неоднозначних втрат.

Третій тренінг було присвячено проблемі подолання страху й тривоги в період воєнного стану.

Учителі отримали від психологині Danning Zhao кваліфіковані поради й ефективні техніки, що сприятимуть їхньому психологічному відновленню.

Проведенню тренінгів передувало анкетування українських вчителів (506 респондентів) щодо змін їхнього психологічного стану під впливом воєнної агресії щодо України.

Міжнародний проєкт для українських учителів здійснюється за підтримки Mental Health Okamoto Foundation”, асоціації «Seikatsu no Hakkenkai» та Saitama University (Japan).

Mental Health Okamoto Foundation” має 36-річну історію підтримки психологічних тренінгів та лікування з використанням методики Morita Therapy.

Доктор Шома Моріта заснував Morita Therapy у 1919 році. Книги з Morita Therapy опубліковані японською, англійською, німецькою, іспанською, китайською, корейською мовами й поширюються не лише в Японії, а й у Північній Америці, Європі, Австралії, Китаї.

Morita Therapy виявилася корисною в ситуаціях «екстремального стресу» у різних країнах. Тепер вона приходить на допомогу українським учителям, які потерпають від жахливих наслідків війни не лише фізично, а й психологічно, сприяє їхньому психологічному відновленню.

Полтавський національний університет імені В.Г. Короленка та українські вчителі висловлюють щиру вдячність японській психологині Danning Zhao, Mental Health Okamoto Foundation”, асоціації «Seikatsu no Hakkenkai» та Saitama University (Japan) за міцну підтримку України і допомогу українським освітянам!

Співпраця триває. Тренінги будуть продовжуватися протягом 2024 року.

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”