fbpx

в школах України

П’ЯТЕ ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

МІНІСТРУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГАННІ НОВОСАД

Копії:

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ,

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ,

Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки,

До всіх органів влади України,

професійних і громадських організацій,

ЗМІ та всіх небайдужих

П’ЯТЕ ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019)

Звертаємо Вашу увагу на НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ підготовки і ПОРУШЕННЯ процедури створення та громадського обговорення проєкту Державного стандарту середньої освіти (2019), що викликав обурення освітян, особливо розділ «Мовно-літературна галузь».

 1. На громадське обговорення на сайті МОН з 12.06.2019 по 25.07.2019 р. був виставлений НЕ фахово підготовлений проєкт Державного стандарту середньої освіти, а СКОПІЙОВАНІ фрагменти з Державного стандарту початкової освіти (2018, зі змінами 2019). Такий підхід є грубим порушенням академічної доброчесності та загальних педагогічних принципів будь-якого навчання (науковість, послідовність, системність, спрямованість на розвиток особистості тощо). Розділи «Мовно-літературна галузь» у двох державних стандартах (початкової та середньої освіти) АБСОЛЮТНО ІДЕНТИЧНІ (див. додаток – Порівняльну таблицю 1), що є абсолютно неприпустимим і псевдонауковим, адже мета, зміст і результати навчання у початковій і середніх школах не можуть бути однаковими, оскільки в такому випадку втрачається сам сенс навчання і поступального розвитку в освіті.
 2. Рішенням колегії МОН (протокол № 6/2-2) був схвалений за основу текст Державного стандарту середньої освіти, в якому «Мовно-літературна галузь» є ТОТОЖНОЮ до «Мовно-літературної галузі» в Державному стандарті початкової освіти (2018, зі змінами 2019) (див. додаток – Порівняльну таблицю 2).
 3. Мовно-літературна галузь у проєкті Державного стандарту середньої освіти є найбільш проблемною зоною, оскільки створює підстави для знищення двох важливих світоглядних для української молоді предметів – української літератури і зарубіжної літератури.
 4. Ідея інтеграції мов і літератур, закладена в проєкті Державного стандарту середньої освіти, неодноразово викликала спротив із боку великої кількості науковців, педагогів, широкої громадськості (2010, 2015, 2017, 2019 рр.) і не має належного теоретичного обґрунтування, навчально-методичної бази та експериментальної апробації.
 5. Процедура громадського обговорення проєкту Державного стандарту середньої освіти була формальною. Пропозиції і зауваження педагогів і науковців фактично не враховані, що засвідчує схвалений за основу МОН текст стандарту, зокрема «Мовно-літературна галузь», що абсолютно ідентична з розділом «Мовно-літературна галузь» у Державному стандарті початкової освіти (2018, зі змінами 2019).
 6. Пропонований МОН проєкт Державного стандарту середньої освіти, зокрема «Мовно-літературна галузь», НЕ ПОКРАЩУЄ, А ЗНАЧНО ПОГІРШУЄ стан української освіти, ПЕРЕШКОДЖАЄ доступу молоді до надбань української та зарубіжної літератур, прилученню учнів до читання в школі найкращих книжок світу, а відповідно – звужує гуманітарний простір для формування свідомого покоління громадян демократичної України.

ПРОПОЗИЦІЇ:

 • Визнати проєкт Державного стандарту середньої освіти НЕ готовим до повторного розгляду на колегії МОН і до схвалення Кабінетом Міністрів України.
 • Створити наказом МОН нову групу фахівців для розроблення «Мовно-літературної галузі» в Державному стандарті середньої освіти, включити до неї відомих фахівців у галузі літературознавства, мовознавства, шкільної лінгводидактики й методики викладання літератури.
 • Продовжити процедуру громадського обговорення проєкту Державного стандарту середньої освіти, зокрема «Мовно-літературної галузі» з метою її виправлення та доопрацювання.
 • Оприлюднити доопрацьовану редакцію проєкту Державного стандарту середньої освіти перед повторним розглядом на колегії МОН.
 • Забезпечити збереження важливих світоглядних предметів «українська література» і «зарубіжна література» в Державному стандарті середньої освіти.
 • Дотримуватися принципів відкритості й прозорості у процесі прийняття рішень щодо затвердження остаточного документа Державного стандарту середньої освіти.

 Додаток: Порівняльна таблиця 1, Порівняльна таблиця 2.

Відповідальна особа від педагогічної громадськості – Наталія Рудніцька, учитель української мови та зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського закладу середньої освіти № 17 Хмельницької області, учитель-методист, супер-фіналістка (ТОП 10) Національної премії «GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE» (2018).

27.09.2019 р.

Додаток до П’ятого звернення педагогічної громадськості щодо проєкту Державного стандарту середньої освіти (2019)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 1. Проєкт Державного стандарту середньої освіти, ЯКИЙ був на громадському обговоренні з 12.06.2019 по 25.07.2019, і Державний стандарт початкової освіти, затверджений Кабінетом Міністрів України 2018 р. та зі змінами 2019 р.

 

Проєкт Державного стандарту середньої освіти (виставлений на громадське обговорення 3 12.06.2019 по 25.07.2019)

https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

 

Першоджерела –

Державний стандарт початкової освіти

Постанова Кабінету Міністрів № 87 від 21.02.2018

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF

 

Державний стандарт початкової освіти зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів № 688 від 24.07.2019

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2019-688-pro-vnesennya376611.html

12. Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську мову, мови відповідних корінних народів і національних меншин, літератури, українська мова та література для корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови), іншомовну освіту.

 

12. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову, мови відповідних корінних народів і національних меншин, літератури, українську мову та літературу для корінних народів та національних меншин, іншомовну освіту.

Метою вивчення української мови, мов відповідних корінних народів і національних меншин, літератур, української мови та літератури для корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

 

Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти із застосуванням засобів різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

 

Здобувач/здобувачка освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

 

Здобувач освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду;

 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення власного досвіду;

 

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

 

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

 

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.

 

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.

 

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задовольняє різні життєві потреби здобувачів освіти.

 

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

 

Здобувач/ здобувачка освіти:

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

 

Здобувач освіти:

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

 

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

 

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

 

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

 

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 2. Державний стандарт середньої освіти, який схвалила колегія МОН 29.08.2019 (протокол № 6/2-2), і Державний стандарт початкової освіти, затверджений Кабінетом Міністрів України 2018 р. та зі змінами 2019 р.

Проєкт Державного стандарту середньої освіти (схвалено за основу рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 протокол № 6/2-2 (з доопрацюванням та повторним розглядом на засіданні колегії)

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/doradchi-organi/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-2019

 

Першоджерела –

Державний стандарт початкової освіти

Постанова Кабінету Міністрів № 87 від 21.02.2018

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF

 

Державний стандарт початкової освіти зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів № 688 від 24.07.2019

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2019-688-pro-vnesennya376611.html

11. Метою мовно-літературної освітньої галузі є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного й національного самовираження, користуватися цими мовами в особистому й суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

 

Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти із застосуванням засобів різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

 

Здобувач/здобувачка освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

 

Здобувач освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду;

 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення власного досвіду;

 

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

 

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх;

 

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.

 

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

 

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

 

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

 

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

 

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

 

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

 

Підписи:

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”