в школах України

Суперечливий образ Анни (за романом Л.М.Толстого «Анна Кареніна»)

Автор: Шиян Наталя Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Презентація до уроку
Shiyan_Anna Karenina

СУЧАСНИЙ УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Сучасний урок… Яким він має бути аби зворушити дитячу душу, пробудити в ній кращі людські якості, запам’ятатися, стати дороговказом у майбутньому? Саме це хвилює мене як вчителя світової літератури вже багато років. Адже від уроку залежить все: сьогодення і майбутнє моїх учнів. У Концепції загальної середньої освіти підкреслюється: «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної, здатної до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». Тому намагаюсь кожен урок зробити якісним, спрямовую свою роботу не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на розвиток творчих здібностей, на створення умов для розвитку самостійності, набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, активну співпрацю з учнями, що сприяє компетентнісному підходу до організації навчально-виховного процесу уроків відповідно до науково-методичної проблеми школи.

Загальновідомо, що найефективніший вплив на людину має та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тоді краще, коли активізовано як можна більше каналів. За словами К.Ушинського: «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос і навіть, якщо можливо, нюх і смак, взяли участь в акті запам’ятовування… За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять». Саме ці слова стали головними для мене при підготовці і проведенні уроків.

Сучасні діти – це діти екранної інформації, тому, як не було мені важко, я постійно ознайомлююся з інформаційними технологіями, переймаю досвід колег, відвідую семінари, наради, підвищую власний фаховий рівень. Я впевнена, що комп’ютер активізує розумову діяльність учнів, формує знання. Діалог із класом і візуальний контакт не переривається протягом всього уроку. Тому часто використовую комп’ютерні презентації, які вміщують багатий ілюстративний і документальний матеріал. Але учні на моїх уроках не просто слухають і дивляться навчальний матеріал, а обов’язково готують випереджальні індивідуальні або групові завдання. В ході перегляду презентації вони або записують основні факти, або шукають відповідь на проблемне питання, або складають план, що дає можливість ефективно розвивати загальнонавчальні і предметні компетенції. Саме таким, на мою думку, і повинен бути сучасний урок світової літератури. Але не слід забувати, що мультимедійні засоби навчання виконують допоміжну функцію, а саме – досягнення більшого ефекту у сприйманні і розумінні літературного твору. Тому текст художнього твору і робота з ним посідає важливе місце на моєму уроці. Обговорення епізодів, складання цитатного плану, сенканів, коментоване і виразне читання, рольова гра, читання за особами, мотивація вчинків героїв – все це сприяє досягненню мети уроку. В старших класах вважаю необхідним проведення уроків-роздумів, уроків-досліджень, уроків-семінарів, які спрямовують роботу учнів не на репродуктивне відтворення навчального матеріалу, а на розвиток умінь і навичок самостійного здобування інформації, співпраці. Сприяють цьому і творчі, дослідницькі роботи, теми яких учні обирають на початку навчального року і при вивчені того чи іншого твору захищають. Так тільки учні 10-х класів в цьому навчальному році писали дослідницькі роботи на теми «Доля Анни Кареніної в романі Л.М. Толстого», «Багатозначність назви роману Стендаля «Червоне і чорне»», «Тлумачний словник імен та прізвищ героїв роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»», творчі роботи «Достоєвський і Україна», та багато інших.

Хочу презентувати один із моїх уроків, який я провела в 10-Б класі в січні 2012р. Його тема: «Суперечливий образ Анни» (за романом Л.М.Толстого «Анна Кареніна»). Це один із семи уроків, яких відведено на вивчення роману. На першому уроці учні були ознайомлені з тематичною картою, темами контрольних творів (див. додаток).

Питання сенсу життя справжнього щастя і кохання, сімейних стосунків актуальні в наші дні. Тому я вирішила побудувати цей урок як дослідження даної теми в історії, мистецтві і літературі (творчості Л.М.Толстого). Епіграфом до уроку невипадково були взяті слова сучасної української поетеси Ліни Костенко: «Страждаю, мучусь і живу, і гину…», які зацікавили десятикласників з першої хвилини уроку. Створена проблемно-пошукова ситуація на початку заняття сприяла активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів, підвищенню їх інтересу до теми, яка вивчається. Сприяли цьому і принципи науковості, системності і послідовності у викладенні нової теми, історизму, пріоритету загальнолюдських цінностей, різноманітні форми (групова, індивідуальна, фронтальна) і методи (бесіда, розповідь, спостереження за мовою і вчинками героїв роману, опора на життєвий досвід учнів) роботи з учнями. Дослідження груп істориків, мистецтвознавців і літературознавців допомогли зрозуміти учням актуальність питань: «Як жити? В чому сенс життя? Якою повинна бути родина?» Учнями самостійно було зроблено висновок щодо головної теми роману «Анна Кареніна», на яку вказував автор («В «Анні Кареніній» люблю думку сімейну»,- вказував Л.М.Толстой), значення імені – Анна Кареніна – для читачів, особливо сьогоднішніх. Мультимедійна презентація доповнила ілюстративний цитатний матеріал, який було розміщено на дошці, містила схеми порівняння роману «Анна Кареніна» з повістю «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. Було використано відеоролик з презентацією фільма «Анна Кареніна». Створення сенкану і пісня А.Пугачової «Анна Кареніна», під супровід якої учні виконували творчу роботу, активізували підбиття підсумків уроку. Урок пройшов цікаво, пізнавально. Відбулось дослідження – подорож у минуле і майбутнє. Адже долаючи роки й відстані, до сьогоднішніх десятикласників дійшли думки і почуття одного з найсвітліших умінь людства Л.М.Толстого.

Життя триває. Завтра знову зайду до класу. Як зробити урок цікавим, сучасним, перетворити його у годину естетичної насолоди, посилити прагнення учнів до знань, сформувати учня-читача. Тому реформування освіти в Україні передбачено самою дійсністю, часом. Ми, вчителі світової літератури, повинні вдосконалювати методику викладання літератури, активніше впроваджувати інноваційні технології, використання яких сприятиме покращенню якості навчально-виховного процесу, приверненню уваги учнів до найкращих надбань світової літератури, формуванню гуманістичного світогляду самостійної, творчої особистості.

 

                                          УРОК – ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Суперечливий образ Анни (за романом Л.М.Толстого «Анна Кареніна»)
Мета: продовжити знайомство учнів із романом «Анна Кареніна», проаналізувати образ Анни, дослідити причини суперечливості цього характеру, розвивати вміння аналізувати, співставляти і робити висновки, виховувати у десятикласників справжні моральні цінності, любов до життя, родини.
Обладнання: портрет Л.М.Толстого, Анни Кареніної (листівка ХІХ ст.), відео, мультимедійна презентація, пісня А.Пугачової «Анна Кареніна».
Тип уроку: урок-дослідження
Інтеграційний фон: історія, українська література, музичне і образотворче мистецтво.

На дошці епіграф:
Страждаю,
мучусь і живу,
і гину…

Л. Костенко

Випереджальні завдання. На попередньому уроці учні отримали завдання по групам (історики, мистецтвознавці, літературознавці). Клас поділено на 3 групи, але на уроці приймають участь всі учні.

ХІД УРОКУ

 І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Вступне слово вчителя.
 • Скільки живе людина, стільки шукає відповідь на питання: «В чому сенс людського життя, людського щастя?». Сьогодні ми проведемо дослідження справжніх людських цінностей за романом Л.М.Толстого «Анна Кареніна», і в центрі наших пошуків буде образ головної героїні твору – Анни Кареніної. Запишіть тему уроку: «Суперечливий образ Анни». Як згадував сам автор, він писав цей роман під впливом творчості О.С.Пушкіна, зокрема романа «Євгеній Онєгін».

Тому розпочати урок я хочу словами Пушкіна, а ви, подивіться відеоролик, присвячений роману «Анна Кареніна», подумайте, щодо тих завдань, які ми поставимо сьогодні перед собою.

А счастье было так возможно,

Так близко! Но судьба моя уж решена.

Неосторожно,

Быть может, поступила я… ( «Євгеній Онєгін» О.С.Пушкін)

(учні самостійно визначають мету уроку)

Епіграфом до нашого уроку пропоную слова Л.Костенко Яке тут слово є головним для Анни? І чому цей образ є суперечливим? (це і є наше проблемне питання, на яке завдяки нашому дослідженню, ми спробуємо знайти, і, я впевнена, знайдемо відповідь).

 1. Робота в групах.
 • Починаємо дослідження (виступи істориків, мистецтвознавців, літературознавців).

Завдання:

Історики: дослідити історичну епоху написання роману «Анна Кареніна».

Літературознавці: дослідити образи жінок, які стали прототипами А.Кареніної. (мультимедійна презентація, репродукції портретів жінок на дошці).

Мистецтвознавці: дослідити тему шлюбу, долі жінки в роботах художників 19 ст.

Висновок: 1860-1880 р.р. – період протиріч, переломна епоха в житті Росії, яка вплинула на проблеми головних героїв літературних і мистецьких творів. На перший план виходять питання: «Як жити?», «Якою повинна бути сім’я». Цікавлять ці питання і Л.М.Толстого. Він пов’язує Анну з усіма героями роману, розкриває сімейні стосунки родин вищого світу.

 1. Бесіда з учнями.

Якими словами починається роман? Як ви їх розумієте?( «Всі щасливі родини схожі одна на одну, кожна нещаслива родина нещаслива по-своєму.»)

 1. Робота зі схемою.
  Сімя Кареніних АННА Сімя Левіних
  Сімя Облонських Сімя Вронських

  Сімя Щербацьких

 • Анна пов’язана з усіма героями сім’ями роману. Вона, як і вони аристократка, заміжня жінка. Що ми знаємо про її життя?
 • Пам’ятаєте , якою вперше письменник зобразив героїню? Що про неї говорить мати О.Вронського? (робота з текстом роману)

(…очень мила. Я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы… Я полюбила вас)

 • Чому думка про Анну змінюється у вищому світі? Як ви розумієте ці висловлювання?
 • Чи мали вони право судити Анну?
 1. Робота з текстом роману (визначення художніх особливостей твору, читання за особами).
 2. Бесіда з учнями. Як ви розумієте слова Анни? («Ми всі створені на те, щоб мучитись, і ми всі знаємо це і всі придумуємо способи, як би обманути себе»).
 3. Порівняльна характеристика образів Анни і Івана («Тіні забутих предків» М.М.Коцюбинського).

 

Висновок: шукає сенс життя і головний герой твору М.М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» – Іван. Він не аристократ, а простий селянин, але теж хоче бути щасливим. Життя дуже складне, суперечливе.

ІІІ. Підсумки. Повернення до епіграфу, проблемного питання, мотивація твору, образу Анни Кареніної. Робота над значенням імені головної героїні (Анна – благодать, дарунок, Кареніна – розум). Який же дарунок своїм читачам робить автор роману?

Творча робота (складання сенкана під пісню А.Пугачової «Анна Кареніна»)

ІV. Оцінки.

 1. V. Домашнє завдання. Скласти цитатний план характеристики образу К. Левіна, дослідити роль образів Анни й Левіна у втіленні авторської концепції (інд. завд.)

Додаток.

Теми контрольних творів:

 1. «Суперечливий образ Анни Кареніної»
 2. «Думка сімейна» в романі Л.М. Толстого «Анна Кареніна»
 3. «Пошуки щастя А. Кареніної і К. Левіна»
 4. «Мої роздуми над сторінками роману «Анна Кареніна»»

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version