fbpx

в школах України

Урок за новелою Ф.Кафки «Перевтілення» (2 год.). Трагедія самотності Грегора Замзи, людини–комахи. Характеристика образу Грегора Замзи

Автор: Мельник Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури та історії Білоцерківської вечірньої ЗОШ ІІ–ІІІ ступенів № 1
Презентація до уроку
Melnik_Kafka

Мета: перевірити рівень засвоєння знань із теми « «Перевтілення» Ф. Кафки», розвивати навички усного монологічного зв’язного мовлення, уміння працювати з художнім текстом, висловлювати та аргументувати власні оцінки та судження з опорою на текст твору; виховувати повагу до особистості, співчуття і милосердя.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.
Обладнання: текст новели Ф. Кафки «Перевтілення», фрагмент із кінофільму за новелою, пам’ятка « Як характеризувати літературного персонажа» (слайд 5), ключові цитати до характеристики Грегора Замзи, таблиця « Тема маленької людини у світовій літературі», комп’ютерна презентація до уроку, портрет Ф. Кафки (слайд 2), ілюстрації до новели (слайди 2,7), свічка, символічні зірки долі.
Епіграфи до уроку: № 1 : І сказав Бог: «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою»
Буття, 1, 26
№ 2: Человек! Это великолепно! Это звучит гордо!
М. Горький
№ 3: Да любите друг друга…
Єв. від Іоанна, 14–15

Хід уроку
 
I. Мотивація навчальної діяльності.
1. Вступне слово вчителя: За повір’ям, коли народжується людина, на небі з’являється нова зірка. То – зірка долі. Як сказав філософ Т. Браге: « Зірки керують долею людини, зірками ж керує Бог». Коли загорілась зірка Франца Кафки на небі, йшов 1883 рік.
Методичний коментар: учитель прикріплює символічну зірку на портрет Ф. Кафки
Життя його припало на той період всесвітньої історії, який прийнято називати кризовим: то тут, то там виникали локальні війни – як репетиція майбутньої світлової війни; світ
лихоманило від передчуття вселенських потрясінь і бур, якими стали численні соціальні вибухи і революції. Криза охопила усі галузі людського буття, посилились занепад і зневіра.
В таких умовах йому довелось зростати й жити – всього лише 41 рік горіла зірка Кафки на небі, але залишила незабутній, ні на кого не схожий слід, адже у літературному пантеоні XX ст. вочевидь важко знайти особистість, парадоксальнішу за Ф. Кафку.
Кафку вважають пророком XX століття, основоположником теми абсурду в літературі, релігійним мислителем, твори якого слід розглядати в категоріях святості, а не літератури.
Давно увійшли до лексикону інтелігенції вирази «кафкіанська ситуація», «кафкіанський абсурд», «кафкіанськй кошмар».
Парадоксально, що у кафкіанських творах, які нерідко справляли враження «незрозумілих», «чудних», навіть «хворобливих», впізнавали себе різні покоління читачів. Хоча, якщо брати до уваги слова Д. Затонського, дослідника творчості Ф, Кафки, що Кафка завжди писав «про себе і для себе», це здається дивним.
Внесок Кафки важко переоцінити. Він – один із засновників модерністської прози поч. XX ст. . – отримав цілу літеру К. : в усіх енциклопедіях так його й називають – «містер «К» (учитель до портрета Кафки прикріплює велику літеру К).
– Що ж такого було сказано Францом Кафкою, що й сьогодні, у XXI столітті, його творчість бентежить і примушує замислюватись читача?
Отож, в дорогу! Я пропоную вам не тільки досліджувати образ Г. Замзи – я пропоную вам самозаглибитись, з’ясувати насамперед для себе: хто я в цьому світі: людина ? комаха? Навіщо і як я живу?
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку (Слайди 1, 2,3).
 ІІ. Актуалізація:
Щоб краще збагнути суть твору Кафки, зрозуміти образ Грегора Замзи, треба добре знати життєвий шлях самого автора, адже Кафка казав: «Література – це я сам, це моя плоть і кров».
– Як ви гадаєте, які обставини життя Франца Кафки справили вплив на його творчість? (стосунки з батьком, особиста невлаштованість,
– обтяжлива робота, чужий серед своїх)
– Чому світ Кафки називають розколотим?
(Кафка: «Який жахливий світ юрмиться у моїй
голові!»)
Висновки: Світ Кафки:
– чужий серед своїх;
– світ абсурдний, жорстокий;
– жах, зневіра, розгубленість;
– відчуження, самотність.
– Який провідний мотив творчості Кафки? (Самотність, відчуження: Кафка: «По суті, самотність є моєю єдиною метою, моєю найбільшою спокусою»).
Методичний коментар: висновки виносяться на дошку біля портрета Ф. Кафки і підтверджуються словами Кафки: « Що ти знаєш про мій біль, і що я знаю про твій». (Слайд 4)
Аналіз картини Е. Мунка «Крик» (Слайд 2).
– Що спільного між картиною Е. Мунка «Крик» та новелою Ф. Кафки «Перевтілення»? (Провідний мотив: самотність, жах, крик болю. )
ІІІ. Робота над характеристикою образу Грегора Замзи.
1. Тема «маленької людини» в літературі.
Учитель: Центральним персонажем кафкіанського світу є образ «маленької людини» XX століття, яка перебуває під тиском влади. У Кафки ця людина виявляється ще більш нікчемною, ще більш приниженою, ніж у реалістів XIXст.
– Пригадайте, хто з письменників XIX ст. розробляв цю тему і як?
Учні виступають з короткими повідомленнями про «тему маленької людини» у творах О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Гоголя, Ф. Достоєвського, А. Чехова. »
(Слайд 5)

Методичний коментар:
В цей час решта учнів записують основні положення в таблицю «Тема маленької людини в літературі».
Образ « маленької людини»
в літературі
Автор

Дати життя

Твори

Образ «маленької» людини

Домінантна риса
О. С. Пушкін
М. Ю. Лермонтов
М. В. Гоголь
Ф. М. Достоєвський

Висновок. Тема «маленької людини» у творі Ф. Кафки «Перевтілення».
Тема «маленької людини» є традиційною у світовій літературі. Поруч з іменами Олександра Пушкіна, Миколи Гоголя, Федора Достоєвського можна поставити ім’я Франца Кафки. У новелі «Перевтілення» письменник зобразив бездушний і холодний світ, який довів маленького службовця, комівояжера Грегора Замзу до сташної метаморфози – перевтілення на комаху.
2. Робота над епіграфом № 1,2.
– Як ви розумієте епіграф №1? Що значить « за образом і подобою…»?
(Людина має свободу, право на вибір, людина
має душу і Дух)
– Як слід розуміти слова М. Горького (епіграф № 2) ?
(Звання людини – горде і відповідальне, воно
багато вимагає від самої людини: жити
лостойно, чесно, гідно, не
втратити себе, не принижуватись).
Учитель: Певно, і герой Кафки, Грегор Замза, теж був створений «за образом і подобою Божою». Чи це дійсно так – і Грегор заслуговує на звання людини, яке, за словами М. Горького, «звучить гордо» (епіграф №2), чи, можливо, він – нікчемна комаха, у яку перетворився? Яким було його призначення?
Методичний коментар:
учитель прикріплює символічну зірку на ілюстрацію до портрету Грегора).
3. Постановка навчальної проблеми.
Учитель: Образ Грегора Замзи і сьогодні викликає багато суперечок і протилежних суджень. Пропоную вашій увазі дві точки зору на образ Грегора.
Методичний коментар:
Учні зачитують оцінки образу Грегора Замзи:
№ 1: Про перевтілення Грегора Замзи
Розглянемо уважно метаморфозу Грегора. Зміна ця, вражаюча та шокуюча, водночас не такав же й дивна, як може здатися на перший погляд. Відчуття реальності залежить від неперервності, від тривалості. Врешті – решт, не така вже й різниця – прокинутися комахою чи прокинутися Наполеоном, Джорджем Вашингтоном. З іншого боку, ізоляція, дивовижність так званої реальності – вічні супутники митця, генія, першовідкривача. Родина Замза навколо фантастичної комахи – це як посередність, що оточує генія… Грегор мертвий; вранці служниця знаходить його висохле тіло…Грегор – людина у вигляді комахи; його родичі – комахи у людському вигляді.
За Володимиром Набоковим. (Із «Лекцій із зарубіжної літератури»).
Стан Грегора – це стан істоти, нездатної піти з життя; і жити для нього означає бути приреченим весь час існувати. Ставши потворою, він продовжує вироджуватися, він занурюється у тваринну самотність, доходить до межі абсурду та неможливості продовжувати життя. Але що ж відбувається? А те, що він продовжує жити; він навіть не намагається вибратися зі свого нещастя
За Морисом Бланшо
(З роботи « Від Кафки до Кафки»)
Учитель: Давайте з’ясуємо, хто ж тут правий? Дійсно, хто такий Грегор Замза: людина в комашиній подобі чи комахау людській?
Аналіз образу Грегора ми розпочнемо з розгляду таблиці, як потрібно аналізувати персонаж літературного твору.
(Слайд 6)
4. Робота в групах:
Завдання для групп:Розповісти про Г. Замзу, використовуючи цитати із тексту.
1 гр. : Грегор у минулому:
– освіта, заняття, вподобання, інтереси, коло спілкування.
2 гр. : Грегор – син і брат:

– Ставлення Грегора до батьків, сестри.
– Ставлення рідних до Грегора.

3 гр. : Грегор на службі:

– соціальне становище, вид діяльності
– стосунки на службі з шефом, повіреним
– ставлення до служби.

Орієнтовні відповіді учнів:

1 група: Грегор у минулому.
В дитинстві Грегор навчався в народному училищі (звичайній школі), потім у торговому, реальному, згодом – військова служба в чині лейтенанта (фото на стіні у вітальні, де Грегор весело всміхається, свідчить про те, що у ту пору він був щасливим). Після армії з особливим запалом Грегор почав працювати у фірмі – настільки вдало, що майже одразу з маленького прикажчика зробився комівояжером і зумів навіть купити батькам квартиру, яка була його гордістю.
Чи були в його житті розваги? Практично, ні, бо все його життя крутилось навколо роботи, і робота поглинала все. Радості і розваги були пов’язані теж з роботою: покласти на
стіл сьогодні більшу суму, ніж у минулу зарплату, побачити радість на обличчях рідних. Захоплення Грегора були прості й примітивні: випилювання всяких дрібничок, читання газет і іноді спілкування з двома-трьома приятелями. Особистого життя у Грегора не було.
2група: Грегор – син і брат.
Грегор був прекрасним сином і братом, турботливим, люблячим. Коли він, уже втративши людську подобу, згадує своє минуле життя, то з гордістю усвідомлює, що зумів домогтися для своїх батьків і сестри такого життя і такої (родина не просто проживає у прекрасній квартирі, а ніхто, крім Грегора, не працює, однак сім’я почувається комфортно через допомогу прислуги). Таким чином, Грегор фактично повністю присвятив себе сім’ї, забувши про власні потреби. Герой дуже любить свою матір, навіть голос її викликає у нього хвилювання. Батька Грегор боїться, по відношенню до нього він вживає слова «обов’язок, борг»: адже саме для погашення батьківського боргу так напружено працює Грегор.
До сестри Грегор ставиться особливо трепетно, ніжно, мріючи через рік назбирати грошей і відправити її навчання до консерваторії: він пишається її грою на скрипці.
3 група: Грегор на службі.
Як службовець, комівояжер Грегор Замза дуже сумлінний, обов’язковий, старанний,
працьовитий. Саме йому довіряють серйозні доручення, через які Грегор так рідко буває вдома. Однак Грегор відчуває прискіпливе, принизливе ставлення свого шефа до себе і розуміє його несправедливість, адже інші службовці фірми можуть дозволити собі байдикувати і їм ніхто зауважень не робить, а Грегор нічого подібного собі ніколи не дозволяв, він навіть жодного разу за п’ять років не був на лікарняному. Крім того, Грегор почувається страшенно змученим постійними відрядженнями, що змушують його підніматися о четвертій годині ранку, проводити весь час у дорозі. А тому Грегор не любить своєї роботи і тримається на ній тільки заради відпрацювання батьківського боргу.

5. Аналітична бесіда:
– Як почувався Грегор Замза за таких обставин у світі?
– Чи можна його назвати щасливим? Чому?
– Яка атмосфера панувала в родині Замз?
– Чи були стосунки у родині по-справжньому теплими і щирими?
– У чому причини страхітливого перетворення Грегора Замзи в комаху?

Висновки:
Очевидно, що Грегор почувається надто зацькованим, пригніченим і самотнім, щоб почуватися щасливим. Життя його збіднене й безрадісне: навіть у сім’ї, яка звично користується результатами його праці, Грегор не відчуває справжнього тепла і затишку, всі надто звикли добре жити і збайдужіли один до одного.
Отже, самотність і безрадісність існування перетворюють Грегора на метушливу комаху, яка тільки існує, а не живе й радіє життю, як це має бути при повноцінному людському бутті.
6. Причини перетворення Грегора в комаху:
– Непорозуміння членів родини, самотність у сім’ї;
– Духовне зубожіння, мізерність інтересів героя;
– Абсурдний, жорстокий світ зі своїми законами;
– Зацькованість і втома на роботі;
– Відсутність справжніх людських стосунків, духовних зв’язків.
(Слайд 7)
7. Гра « Мікрофон»: « Я думаю, що…» :
Дати аргументовану відповідь на проблемне запитання:
Проблемне питання:
– Для Грегора перевтілення – це: Трагедія? Втеча? Порятунок? (Слайд 8)
Висновки: Для Грегора втрата людської подоби стала одразу і трагедією – бо він раптово й з незрозумілих причин став жертвою абсурдності світу, був викинутий зі світу людей; і втечею – бо далі так жити, як жив герой, було неможливо; і порятунком – від буденності й жорстокості світу.
Учитель: Повернімось до оцінок образу Грегора Замзи, до яких ми звертались на початку уроку.
– Хто ж, на вашу думку, Грегор: геній серед посередностей (за В. Набоковим) чи, можливо, істота, «приречена весь час існувати», а не людина? (Відповіді учнів)
– Що людського є у Грегорі Замзі? І яка його риса характеру є домінантною? (Любов до рідних, альтруїзм)
– Скажіть, чи може бути комахою той, хто так самозречено вміє любити
ближнього? (Ні)
8. Перегляд фрагменту із кінофільму «Перевтілення» (сцена з яблуками).
– Чому ця сцена є кульмінаційною? (В ній стає зрозуміло, що Грегор приречений родиною на смерть)
– То як віддячила родина Грегору за багаторічне піклування про неї?

Учитель: Так, з Грегором Замзою сталася трагедія – незбагненним чином він став комахою, але він продовжує жити серцем, прагне бути корисним, але за довгі роки служіння своїй сім’ї він заслужив лише смертний вирок. Він помер у повній самотності й закинутості. Гине маленька, добра, беззахисна людина. І не здригнулось жодне серце, не скотилась жодна сльоза, ніхто не запалив свічку.
(Учитель запалює свічку в пам’ять за Грегором).
9. Учень читає вірш « Грегор Кафка. Франц Замза »:
Грегор Замза, где ты похоронен?
У каких заржавелых труб?
Иль достался гигантской вороне
твой измученный, высохший труп?
Больно, больно, еще раз больно –
словно яблоко жжет в спине.
Боль бывает почти продольной
и сильнее, сильней, сильней.
Даже Кафке не дотянуться
до широкой спины твоей!
Звуки скрипки протяжно льются.
Недоступно небытие.
Жалко, бледное слово «жалко»!
Толку-то, что его сказать.
Если пляшет отцовская палка
по твоим голове и глазам…
Нам, увы, не устать терзаться
И – жуком на спине – тужить.
Грегор Кафка, Франтишек Замза
в старой Праге в могиле лежит?
(Елена Зейферт) (Слайд 9)
Перегляд слайду і прослухування церковних дзвонів (Слайд 10)
Учитель: Твір Кафки «Перевтілення» сповнений болю за долею кожної людини, хай навіть ця людина – «маленька людина» Грегор Замза, викинута на узбіччя життя бездушним і жорстоким світом. В світі, де панують влада і гроші, нікому немає діла до страждань, самотності й проблем простої людини, затиснутої дійсністю. На цьому шляху важливо завжди пам’ятати, що всі ми – одна велика людська спільнота, і немає чужого болю, і смерть однієї людини – це смерть цілого світу, який є часткою Всесвіту.
Так, саме цю думку висловив англійський поет Джон Донн ще у XVII столітті:

« Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего: смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».
(Слайд 11).
IV. Підбиття підсумків уроку.
Бесіда:
– Чи змінилася ваша оцінка образу Грегора Замзи?
– Чи актуальний твір Ф. Кафки «Перевтілення» сьогодні?
– Які ризики існують у сучасному світі для людей?
– Що потрібно зробити, щоб залишитись людиною «за образом і подобою Божою»?
 V. Заключне слово учителя:
В світі існує тільки один закон, вічний і незмінний, – закон любові. Йому навчав Ісус Христос: « Любіть одне одного» (епіграф № 3). Біда людства сьогодні в тому, що воно втратило зв’язок з Богом, духовність замінена бездушністю, втрачене вміння любити – і від того страждає і гине сама людина. Світ, де гине беззахисна людина, приречений на загибель. І саме від жаху бездуховності і байдужості застерігає нас твір Кафки.
Будьте уважні до тих, хто поруч, до своїх близьких, до тих, з ким вас кожного дня зводить життя. Бо немає людей нецікавих, і, можливо, саме зараз і саме сьогодні хтось потребує вашої допомоги чи доброго слова. Люди, будьте уважні!
Учениця читає вірш Е. Евтушенка « Людей неинтересных в мире нет».
Аби песимізм Кафки не став реальністю, нам з вами кожного дня потрібно вчитися любити і берегти храм своєї душі, не втратити себе, не зрадити свого покликання і високого звання Людини. Люди, будьте обережні! (Слайд 12)
Вчитель: Отож, я вручаю кожному з вас по символічній зірці – напишіть на ній свою мрію, напишіть, якими ви хочете стати і не зрадьте самих себе.
Методичний коментар. Учні отримують по символічній зірці, на якій записують свою мрію.
VI. Домашнє завдання:
1. Написати твір – мініатюру « Грегор Замза – «маленька людина» XX століття».
2. Підготувати презентацію про себе: « Хто я в цьому світі?»

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”