в школах України

Картини української природи в повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба»

Автор: Бережна Наталія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 м. Харцизька
Архів з презентацією до уроку
Berejna Taras Bulba

«ЧЁРТ ВАС ВОЗЬМИ, СТЕПИ, КАК ВЫ ХОРОШИ!..»
Картини української природи в повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба»)

https://youtu.be/zUJMCXl4KmA
Мета уроку: з’ясувати роль пейзажу в змалюванні почуттів, емоційно-психологічного стану героїв повісті, а також в розкритті ідейного задуму твору; закріпити знання учнів про образи-символи; розвивати навички аналізу художнього твору, виразного читання, усного мовлення, критичного мислення; прищеплювати любов до рідної домівки, рідного краю; виховувати культуру усної відповіді, спілкування.

https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/03/Ukr.-instr.-muzyka.mp3?_=3 https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/03/Ukraynskaya-na-vyhod.mp3?_=4

Перебіг уроку

І. Мотивация
– Що для вас Україна? Назвіть одним словом-асоціацією.
Слайд № 2 («Україна – це…»)
– Назвіть ключове слово до всього переліченого: що для нас Україна?
Слайд № 3 («Україна – це Батьківщина») Вивісити слово «Батьківщина» на дошці.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку
Слайд № 4 (тема уроку)«Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!..»
(Картини української природи в повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба»)
– Давайте визначимо мету нашої роботи:
1. Зазначити особливості гоголівського пейзажу.
2. Повторити засоби виразності художнього твору.
3. З’ясувати, зякою метою М.В.Гоголь вводить в канву повісті опис українського степу
Останнє стане ключовим питанням нашої роботи:
Слайд № 5 («З якою метою М.В.Гоголь вводить в канву повісті опис українського степу?»).

ІІІ. Робота з текстом повісті
– Пригадайте, як закінчується 1розділ.
Слайд № 6
– З яким настроєм відправляються в далеку путь герої повісті?
Слайд № 7
– Про що думав Тарас?
Слайд № 8
– Чому задумливо опустив голову Остап?
Слайд № 9
– Які думки займали Андрія?
Слайд № 10
– Тут вперше з’являється опис степу. Прочитаймо його («А між тим степ вже давно прийняв їх усіх в свої зелені обійми…»)
– Як же зустрів степ вершників?
– Який образ виникає при цих словах? (образ матері)
Слайд № 11
– Якими словами Гоголь описує матір в І розділі?
– З яким птахом автор порівнює матір? («Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими»)
– Що розвіяло сумні думки вершників?
– Яку назву дасте ІІ розділу повісті?
– Про що мріють Остап й Андрій, відправляючись на Січ?
– Якого символічного значення набуває степ в повісті? (Слайд № 12)

2. Робота з художнім описом
Прослухайте уривки з повісті (читають підготовлені учні). Уявіть себе у безкрайньому українському степу. Вам допоможуть репродукції картин Архипа Куїнджи «Степ» і «Сутінки у степу».
Слайд № 13 (музичний супровід)
«Степь днём»
«Степь, чем далее, тем становилась прекраснее… Вся поверхность земли представлялася зелёно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; жёлтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесённый бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною чёрною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!..»

Слайд № 14
«Степь вечером»
«…Вечером вся степь совершенно переменялась. Всё пёстрое пространство её охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нём, и она становилась тёмно-зелёною; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-тёмному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками лёгкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щёк. Вся музыка, звучавшая днём, утихала и сменялась другою. Пёстрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединённого озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе».

– Що об’єднує твори Гоголя і Куїнджи?
3. Робота у групах
Завдання 1-ї групи
Дослідження уривку «Степь днём»
1. Вкажіть фрази, що характеризують кольорову палітру степу.
2. Якими звуками сповнений степ?
3. Визначте засоби виразності, які допомагають передати красу українського степу.
4. Чому пейзаж завершується описом чайки?
(результати занотувати у зошитах)
Завдання 2-ї групи
Дослідження уривку «Степь вечером»
1. Вкажіть фрази, що характеризують кольорову палітру степу.
2. Якими звуками сповнений степ?
3. Визначте засоби виразності, які допомагають передати красу українського степу.
4. Чому пейзаж завершується описом лебедя?
(результати занотувати у зошитах)
Презентація роботи груп.
Слайд № 15
Рефлексия
– В чому особливість зображення природи Гоголем?
– Схарактеризуйте авторське ставлення до зображуваного. Назвіть ключову фразу («Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!,,»)
Слайд № 16
– Ключове питання: з якою метою М.В.Гоголь вводить в канву повісті опис українського степу? (Передати почуття героїв, їхній психологічний стан, показати красу рідної землі)
Слайд № 17
– Мати, домівка, рідна земля… Степ набуває нового символічного значення. Якого? Як основна думка твору пов’язана з образом степу? (Степ стає символом Батьківщини, яку козаки повинні будуть захищати)
(слово «захищати» вивісити на дошці)

IV. Підсумок
Слайд № 18 (Видео з Б.Ступкой «З любов’ю до України» )
– Сподіваюсь, що слово «Батьківщина» не буде пустим звуком для вас. Любіть свою землю, як любив її М.В.Гоголь.
– Складіть сенкан «Степ» або «Батьківщина»

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”


×
Exit mobile version