fbpx

в школах України

Протиставлення життєвого вибору в долях синів Тараса Бульби

Автор: Яшуніна Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Київської обл.
Презентація до уроку

Yashunina_Gogol

(Слайд 1)
Мета: схарактеризувати образи Остапа й Андрія в повісті М. Гоголя «Тарас Бульба», розкрити силу характеру Остапа і причини трагедії Андрія; проаналізувати художні засоби створення образів, скласти порівняльну характеристику героїв;
розвивати навички порівняльної характеристики персонажів, переказу, вміння давати розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
виховувати моральні якості школярів, формувати уявлення про сильну особистість, формувати громадянську позицію школярів.

Тип уроку: урок аналізу-зіставлення образів літературних героїв
Обладнання: повість М. Гоголя «Тарас Бульба», ілюстрації Є. Кибрика, М. Дерегуса до твору,фрагмент кінофільму «Тарас Бульба» реж. А. Бортко
Епіграф:
 Можна все на світі вибирати, сину,
 Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В. Симоненко

Хід уроку

І. Оргмомент

ІІ. Підготовка до сприйняття навчальної теми
1. Проблемна ситуація (Слайд 2)
Побутує думка, що людину формують обставини.
– Чи згодні ви з такою думкою?
А, може, людина сама обирає свій шлях, свою долю? Чи були ви в такій ситуації, коли доводилось робити вибір?
Вступне слово вчителя
Вибір може бути різним. Але хоча б один раз у житті кожна людина стоїть перед серйозним вибором, що стосується совісті, честі, друзів, кохання, вітчизни.
Звертається до проблеми вибору і М. Гоголь у повісті «Тарас Бульба». Запорожці, Тарас Бульба, сини його, Остап і Андрій, поставлені перед вибором. Як визволити товаришів, як не осоромити рідної землі, що вагоміше для людини – кохання чи вітчизна? Ці та інші питання хвилюють героїв повісті. Зіставляючи героїв, ми спробуємо з’ясувати, коли людина стає зрадником, і в який момент вона переступає ту межу, з-за якої вже немає вороття, а яка людина гідна називатися патріотом.

ІІІ. Оголошення теми уроку, завдань (Слайд 3)

IV. Актуалізація опорних знань і навичок
Закінчить речення:
1. Епічний твір – це..
2. Сюжет – це..
3. Повість – це..
4. Історична повість – це..
(Слайд 4)

V. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Робота з текстом (Слайд 5)
На екран проектуються портрети Остапа та Андрія
Вчитель. Ось дорослі діти Тараса Бульби після навчання в Київській бурсі повернулися додому.
– Прочитайте перший опис героїв.
– Що було спільного в їхній зовнішності після виходу з академії?
– Як характеризує їх Тарас?
2 Переказ тексту (за змістом ІІ розділу)
– Перекажіть близько до тексту, як навчався Остап в академії, які риси характеру виявилися там, як він ставився до товаришів, до покарань.
– Як навчався Андрій? Чим він відрізнявся від Остапа? У чому виявилися його хитрість, спритність? Яке почуття ще в академії полонило його душу?
3. Бесіда
– Яку науку визнавав Тарас єдино правильною для своїх синів?
– Чим пояснити рішення Тараса зробити із синів козаків? (Сам був козаком, тому вважав, що на Січі сини стануть справжніми чоловіками)
– Як ви розумієте вислів Тараса про «справжнє діло»? (Вчинки синів, які мали показати, чи гідні вони бути козаками, чи зможуть дотримуватися всіх законів запорозького братства)
4. Переказ тексту з творчим завданням
Вчитель. Тарас почав тішити себе думкою, як він з’явиться з обома своїми синами на Січі і скаже: «Ось погляньте, яких молодців привів я до вас!» Так воно і сталося. Вже другого дня по приїзді синів, на світанку, Тарас із синами випушили на Січ, яка на той час була справжньою козацькою республікою.
– Розказати від імені Остапа та Андрія, як вони сприйняли закони Запорізької Січі (розділ ІІІ).
5. Робота з текстом. Зіставлення фрагментів тексту з V розділу. (Слайд 6)
– Чому козаки виступають у похід на Польщу? («помститися за все зло й наругу над вірою й козацькою славою»).
«А старому Тарасові любо було бачитти, як обидва сини його були серед перших».
Зачитати, як билися Остап та Андрій під час облоги Дубно.
– Що єднає і що різнить героїв у цих описах?
– Як Тарас оцінює військовий хист своїх синів у цьому розділі?
6. Проблемна ситуація.
– Як ви думаєте, коли розходяться шляхи Остапа й Андрія?
7. Слово вчителя.
Під час облоги Дубно розповідь про героїв розпадається на дві окремі сюжетні лінії, бо розходяться шляхи двох братів. Хоча й раніше між Остапом й Андрієм були деякі відмінності в рисах характерів, але вони разом навчалися, разом прибули на Січ, опанували нелегку козацьку науку, взяли участь у перших боях. Однак під час облоги Дубно різниця між героями виявилася вже не лише на моральному рівні, а й на рівні вчинків. Вони вже не лише мислять і відчувають по-різному, а й по-різному діють. Вчинки героїв стають тепер визначальними у їхній характеристиці.
8. Робота в групах. Характеристика героїв
– Аналіз Образу Андрія (V– IX р.)
І група. Перехід Андрія у стан ворога (V – VІ р.) (Слайд 7)
1. Що стало причиною того, що Андрій перейшов у стан ворогів?
2. Гоголь пише про те, що «багато різних почуттів пробудилося й спалахнуло в молодих грудях козака», коли служниця панночки звернулася до нього по допомогу. Про які почуття тут йдеться?
3. Чи відчував Андрій страх, коли йшов із татаркою? Кого він боявся найбільше?
4. Прочитайте в особах діалог Андрія й панночки (VI р.) У який момент Андрій відмовився від вітчизни? Чи вимагала панночка від нього зректися батьківщини?
5. Чому автор пише: «І загинув козак! Пропав для всього лицарства!»
ІІ група. Ставлення Тараса до синової зради. (VII – IX р.) (Слайд 8)
1. Що Тарасові повідав єврей Янкель? Що найбільше обурило Тараса?
2. Яким побачив Андрія Тарас у бою? Зачитайте. Які порівняння використовує автор в описі Андрія? З’ясуйте їх роль для розкриття образу.
3. Зачитайте і прокоментуйте епізод останньої розмови батька з Андрієм. Чи дав йому батько шанс спокутувати свій гріх? Як повівся Андрій?
4. Яким було останнє слово Андрія? Порівняйте з тим, що кажуть запорожці, гинучи в бою.
5. Як ви гадаєте, чи правильно зробив Тарас, так покаравши сина?
6. Чому Тарас не згодився з пропозицією Остапа поховати Андрія?
Запитання: Чи можна виділити в Андрія позитивні риси характеру?
– Аналіз образу Остапа (VII- IX р.) (Слайд 9)
ІІІ група. Героїзм Остап (VIIр.)
1. Як проявив себе Остап під час битви проти ляхів? (VII р.)
2. Зачитайте епізод бою Остапа з хорунжим. З яким птахом автор порівнює героя у цей момент? З’ясуйте значення цього порівняння.
3. Як запорожці оцінюють сміливість Остапа? Яку рису найвище оцінили козаки?
4. Як поводився Остап пд час виборів? Чи виявив він бажання влади?
5. Як поставився до цього Тарас ?
ІV група. Полон і страта Остапа (IХ р.) (Слайд 10)
1. Як Остап потрапив у полон? З чиєї точки зору показаний епізод полонення Остапа? Яку оцінку дає його діям батько?
2. Як зображується Остап та інші козаки під час страти? Зачитайте відповідний уривок тексту.
3. Як Тарас сприймав поведінку сина?
4. Якими були останні слова Остапа? Чому він звернувся саме до батька?
Запитання: Хто із синів Тараса Бульби виявився вірним «справжньому ділу»?

Запитання для груп.
– Які риси характеру Андрія та Остапа прийнятні для вас?
9. Лінія цінностей (Слайд11)
Побудувати лінію цінностей, застосовуючи метод «Прес»
Чи можна виправдати Андрія? Звернення до епіграфа
– Висловити власну думку – Я думаю, що..
– Аргументувати власні погляди – Оскільки.. ; Тому що..
– Навести приклад – Наприклад..
– Зробити висновок – Отже, я вважаю…

VII. Узагальнення набутих знань, умінь, навичок (Слайд 12)
1. Бесіда.
– Як ви гадаєте, хто винен у зраді Андрія?
– Чи можна вважати життя Остапа героїчним? Звернення до епіграфа.
– Яку головну думку утверджує автор у своїй повісті? Сформулюйте у вигляді фразеологізмів, прислів’їв.
2. Робота з «асоціативним кущем».
3. Робота з ілюстраціями. (Слайд 13)
Вчитель.
– Який момент зобразили художники?
– Порівняти малюнки з описом М. Гоголя. Які слова з тексту повісті ви могли би підписати під ними?
– Яка ілюстрація ближча, на вашу думку, до задуму письменника?
– З ілюстраціями яких художників співпадає ваш погляд на епізод, на героя повісті?
4. Слово вчителя. Режисер В. Бортко зняв фільм за повістю Гоголя «Тарас Бульба». Чим, на вашу думку, могла привабити режисера повість про далеке минуле, адже від подій, зображених у творі, нас віддаляє п’ять століть? (відеоролик з фільму «Тарас Бульба» – Слайд 14)

VІІІ. Рефлексія (Слайд 15)
1. Вправа «Мікрофон»
Людину формують обставини чи вона сама обирає свою долю?
2. Слово вчителя.
У кожного своя доля і свій шлях, яким йому бути-вирішує кожен для себе сам,але такі чесноти як доброта,чесність,любов до найближчих людей,Батьківщини завжди супроводжують нас у житті,а прекрасні твори класичної літератури та історичне минуле надихають на благородні вчинки. Я хочу закінчити наш урок словами російського актора та поета В. Висоцького:
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остаётся добром-
В прошлом, будущем и настоящем…

IХ. Оцінювання.
Х. Домашнє завдання.
Написати твір на тему: «Два брати-дві долі» (Слайд 16)

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”