fbpx

в школах України

Оглядові теми із зарубіжної літератури в опорних схемах 10-11 класи

Автор: Грисенко Л.П. викладач Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка

Методичний посібник «Оглядові теми із зарубіжної літератури в опорних схемах» для 10-11 класів у стислій формі ознайомлює з провідними тенденціями розвитку літературного процесу другої половини ХІХ-ХХ століття, дає уявлення про найважливіші літературні явища в контексті доби.
Завантажити книжку

Грисенко книжка
Зарубіжна література як загальноосвітній предмет гуманітарного циклу посіла важливе місце у процесі навчання і формування справжніх моральних цінностей.
Успіх викладання цього предмета залежить як від особистості вчителя так і від методів, прийомів, якими він володіє та вміє вільно та раціонально використовувати. Тому в сучасних умовах є доцільним застосування нетрадиційної наочності у вигляді опорних схем.
Практикою перевірено, що використання схем у вивченні зарубіжної літератури сприяє більш глибокому засвоєнню знань,  розвитку аналітичних умінь і навичок.
Доречно сказати, що застосування опорних схем під час вивчення оглядових тем дає можливість дати загальне уявлення про ті чи інші явища зарубіжної літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття, охопити поглядом епоху, митців, які творили в ній, їхню творчість та її тематику, основні принципи творення літератури, уявлення про літературні напрямки, течії, їх ознаки та особливості. Інформація на схемі розміщена у певній логічній послідовності. Як правило, в ній відображається головне, найбільш значуще, те, що необхідне для усвідомлення матеріалу та подальшого його відтворення.
Отже, запропоновані логічні схеми мають сприяти кращому запам’ятовуванню оглядових тем із зарубіжної літератури під час зорового сприйняття, яке в подальшому аналізується, об’єднується (синтезується) і предстає як певний узагальнений образ. Ці фактори підвищують ефективність навчання та знижують перевантаження мозку.
Логічні схеми можна розшифрувати, використовуючи їх як роздатковий матеріал, а можна аналізувати на уроці, використовуючи готову схему як зразок, кінцевий результат, до якого мають прийти педагог з учнями у ході пошукової роботи.
Укладений посібник – це ще одна із спроб більш глибокого залучення молодого покоління до досягнень світової літератури, поглиблення їхніх знань, їх творчого потенціалу, виховання високої духовності.

Просто чудо! Спасибо за такой труд!
Дякую за колосальну роботу!!! Бажаю Вам творчих здобутків!!!

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”